Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Misvattingen over koolstofcompensatie

Een vermindering van broeikasgassen is dringend nodig indien we onze klimaatdoelstellingen willen halen en de opwarming van de aarde en de desastreuze gevolgen daarvan willen beperken. Toch staan veel mensen nog sceptisch tegenover koolstofcompensatie.  Hier volgen enkele van de meest voorkomende misvattingen.

 

Ik wil niet compenseren omdat...

 

...het te duur is .

De prijs van compensatie hangt af van verschillende factoren, zoals het type CO2-compensatieproject, de locatie van het project, de nevenvoordelen, enz.  Wanneer u de uitstoot van uw reis compenseert, heeft uw compensatie een grotere impact dan u misschien denkt. Een studie van ICROA laat de toegevoegde waarde zien, voor elke ton verminderde koolstofuitstoot. Zij schatten de totale toegevoegde waarde op 724 dollar per ton! Deze verborgen waarde verhoogt de levenskwaliteit en de financiële situatie van de lokale bevolking veel meer dan de compensatieprijs. De volgende keer dat u compenseert, weet dan dat uw financiële bijdrage aan geloofwaardige klimaatprojecten een extra economisch, sociaal en milieuvoordeel oplevert.


...het geen invloed heeft.

Fabrieken, bedrijven en overheden zijn de partijen die de grootste impact kunnen hebben, maar ook individuen kunnen een verschil maken. We moeten er allemaal naar streven om onze dagelijkse CO2-uitstoot te verminderen en 'terug te geven' aan de natuur wat niet vermeden kan worden.  Compensatie is een vrijwillige en concrete manier om te reageren op uw klimaatimpact en CO2-uitstoot. Berekenen en compenseren zijn de eerste stappen om bewust te worden van onze impact op het klimaat. De klimaatprojecten die u kunt steunen door te compenseren zouden niet bestaan zonder het CO2-compensatiesysteem.  Door onze CO2-uitstoot te compenseren, ondersteunen we ook de Sustainable Development Goals in ontwikkelingslanden. Meer bepaald bevinden de klimaatprojecten waarmee CO2logic en Greentripper samenwerken zich in ontwikkelingslanden, waardoor de lokale bevolking de socio-economische ontwikkeling kan combineren met de reductie van CO2-uitstoot op wereldvlak.

 

... het gebruikt wordt voor groene marketing.

Koolstofreductie is een duurzame investering en steeds meer bedrijven zijn zich hiervan bewust. Het heeft niet alleen milieuvoordelen, maar ook economische, zoals een verlaging in energiekosten. Dit is de reden waarom steeds meer bedrijven voor hun koolstof compenseren die intern niet geëlimineerd kan worden.Koolstofcompensatie kan een concurrentievoordeel zijn aangezien steeds meer klanten klimaatactie verwachten van hun favoriete merken. Bedrijven die aan koolstofcompensaties doen, hebben meestal aanvullende, interne emissiereductiedoelstellingen. Volgens een studie van Forest Trends' Ecosystem Marketplace investeren deze bedrijven 10 keer meer in emissiereductieactiviteiten dan bedrijven die geen compensatie doen.

 

... de klimaatprojecten te ver weg zijn.

De ontwikkelingslanden worden het meest getroffen door de klimaatverandering en zijn het minst in staat om zich de gevolgen ervan te veroorloven. Door klimaatprojecten in ontwikkelingslanden te steunen, leveren we belangrijke nevenvoordelen. Naast de vermindering van de CO2-uitstoot verbeteren we de gezondheid van de lokale bevolking, hun inkomens en hun levensomstandigheden.

De aarde heeft maar één atmosfeer en met dezelfde hoeveelheid geld kunnen we in ontwikkelingslanden een grotere hoeveelheid koolstof recupereren dan in Europa.

 

...je gewoon niet moet Reizen.

Tourism brengt veel voordelen met zich mee, zoals werkgelegenheid en minder discriminatie. Maar we kunnen niet ontkennen het geen negatieve invloed heeft op het klimaat. Het is dan ook van essentieel belang dat er strenge maatregelen worden genomen in de reisindustrie.

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft een internationale maatregel om de koolstofuitstoot in de luchtvaartsector aan te pakken: het Carbon Offset and Reduction System for International Aviation (CORSIA). Deze maatregel heeft tot doel de CO2-uitstoot te stabiliseren door luchtvaartmaatschappijen te verplichten de groei van hun uitstoot na 2020 te compenseren.

Koolstofcompensatie mag niet worden gebruikt als een excuus om te blijven vliegen zoals we nu doen. We moeten andere duurzame reismogelijkheden overwegen, zoals de trein of bus. Maar voor de onvermijdelijke vluchten kan het een goede manier zijn om een balans te krijgenSources:

 Debunked: Eight Myths About Carbon Offsetting - Ecosystem Marketplace , 
 ICROA - Valuing offset projects' co-benefitsAnder nieuws

Reis dit jaar anders
mardi 5 avril 2022
IPCC-RAPPORT & ZOMER 2021
vendredi 4 février 2022
Prijsverhoging koolstofkredieten
samedi 18 décembre 2021
Problemen met uw account?
vendredi 16 avril 2021
Gecertificeerde B Corporation™
vendredi 16 avril 2021