Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

ELKE TRIMESTER FOCUST GREENTRIPPER ZICH OP ÉÉN TYPE KLIMAATPROJECT.
TOT EN MET FEBRUARI STEUNEN WE BOSPROJECTEN

Act Global

Greentripper steunt gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden die voldoen aan de hoogste internationale standaarden zoals Gold Standard of VCS. Deze projecten worden geselecteerd/ontwikkeld door onze zusterbedrijf en partner CO2logic en Southpole.

De projecten worden jaarlijks geëvalueerd om hun positieve impact op het klimaat te waarborgen. Binnen dit gecertificeerde systeem worden koolstofkredieten uitgegeven per ton CO2e die daadwerkelijk wordt gereduceerd of vermeden.

De projecten worden ontwikkeld in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit betekent dat je CO2e-compensatie, ecologische, socio-culturele en economische co-benefits met zich meebrengt.
Bosprojecten

De bosprojecten dragen bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van een pakket duurzame landbouwpraktijken (SALM) binnen kleine landbouwsystemen. Deze praktijken helpen de klimaatverandering tegen te gaan, leiden tot een hogere gewasopbrengst en - nog belangrijker - ze houden de bodem gezond. Zo beschermen we bossen, worden er meer bomen geplant en het levensonderhoud van landbouwers worden verbeterd dankzij een hoger en stabiel inkomen.

De projecten en de CO2e-reducties zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende VCS-label.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Waterprojecten

In vele ontwikkelingslanden wordt water gehaald uit vervuilde bronnen. Om het veilig te maken voor consumptie, moet het eerst gekookt worden. Dit proces leidt tot ontbossing, aangezien brandhout in deze landen de belangrijkste brandstofbron is. Bovendien is het verbranden van hout slecht voor de luchtkwaliteit (binnenshuis), wat leidt tot veel ademhalingsproblemen. De waterprojecten geven huishoudens toegang tot drinkbaar water, beschermen bossen, verbeteren de gezondheidstoestand en besparen tijd en geld.

De projecten en de bijbehorende CO2e-reducties zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Cookstove projecten

Conventionele kookmethoden met vaste brandstoffen op open vuur of rudimentaire kookfornuizen zijn inefficiënt, ongezond en onveilig. De negatieve gevolgen ervan variëren van de vele tijd en kosten die nodig zijn voor het verzamelen van brandhout/houtskool tot de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Het doel van deze projecten is de ontwikkeling en distributie te ondersteunen van efficiënte kookfornuizen die het gebruik van brandhout en/of houtskool met 50% verminderen. Dankzij deze projecten is het mogelijk om de druk op de lokale bossen en de biodiversiteit te verminderen, gezinnen te ondersteunen, de economische activiteit te stimuleren en de gezondheidssituatie te verbeteren.
De projecten en hun CO2e reducties zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Windprojecten

Het elektriciteitsnet in vele ontwikkelingslanden is in hoge mate afhankelijk van elektriciteitscentrales op basis van fossiele brandstoffen. Deze landen zijn dus sterk afhankelijk van steenkool, waardoor enorme hoeveelheden CO2e worden uitgestoten. Als gevolg daarvan draagt de energiesector bij tot de milieuvervuiling en slechte luchtkwaliteit. De Windprojecten bouwen windturbines, voorzien het elektriciteitsnet van schone, hernieuwbare energie en stimuleren de overgang naar een koolstofarme economie.

De projecten en de CO2e-reductie ervan zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende VCS-label.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.