Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Compensatiesysteem

Waarom zou ik compenseren?
Alle transportmiddelen (bus, trein, tram, auto, boot, vliegtuig, …) stoten CO2 uit. Elke keer je jezelf dus verplaatst, komt er CO2 vrij in onze atmosfeer. CO2 is een broeikasgas dat vrijkomt als fossiele brandstoffen zoals olie, gas of kolen verbrand worden. Hoe meer CO2 er in de lucht is, hoe warmer de aarde wordt.

Deze opwarming zal en heeft nu al verschillende gevolgen op regionale en globale schaal: veranderingen in de temperatuur, een toename van de frequentie en de intensiteit van extreme weersomstandigheden, een afname van bepaalde hulpbronnen zoals water, en een stijging van de zeespiegel. Als de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren niet significant afneemt, kunnen veel gebieden onbewoonbaar worden. De opwarming van de aarde is onvermijdelijk, maar we kunnen deze nog steeds beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De impact van vliegreizen alleen is momenteel goed voor 2-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Volgens een studie van de UNWTO (Wereldorganisatie voor Toerisme) uit 2016 is de uitstoot van transportgerelateerde broeikasgassen door toerisme verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde antropogene uitstoot, en deze zal naar verwachting toenemen tot 5,3% in 2030.

In mei 2018 publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Sydney ook een studie die aantoont dat de globale impact van toerisme 8% bedraagt van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, omvat onder meer vervoer, accommodatie, eten en winkelen door reizigers.

Het compenseren van jouw reis is een vrijwillige en concrete manier om in te spelen op jouw klimaatimpact en CO2-uitstoot. De klimaatprojecten die wij ondersteunen zouden niet bestaan zonder het CO2-compensatiesysteem. De projecten die Greentripper voorstelt voldoen aan hoge eisen zodat jouw CO2-compensatie écht een verschil maakt.
Hoe werkt CO2-compensatie?
CO2-compensatie - of carbon offsetting - wil zeggen dat je de CO2-uitstoot van je woning en reizen (bijv. auto, vliegtuig etc.) gaat compenseren door financieel bij te dragen aan een klimaatproject in een ontwikkelingsland, om een vermindering in CO2-uitstoot te financieren dat gelijk is aan jouw CO2-uitstoot.

Greentripper en CO2logic garanderen dat één ton CO2-offset overeenkomt met één ton CO2 dat wordt vermeden of op een andere manier geabsorbeerd via één van haar klimaatprojecten in een ontwikkelingsland.

Door de CO2-uitstoot van je reizen te compenseren, geef je ons de mogelijkheid om samen te werken met NGO's en bevolkingen in armere landen aan projecten die CO2-uitstoot vermijden, voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Om te garanderen dat je inderdaad een verschil hebt gemaakt ten gunste van ons klimaat, wordt het project gecontroleerd en gecertificeerd.

Deze korte film laat zien hoe CO2-compensatie werkt. .
Wat is een ton CO2?
Een vliegtuig gebruikt energie om op zijn bestemming te komen. Deze energie is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Om je een idee te geven, 1 ton CO2 wordt uitgestoten door:
  • 336 maaltijden
  • 5.500 km met de gemiddelde wagen
  • 1 vlucht van Brussel naar Athene (per persoon)
Een ton CO2 zou schematisch kunnen worden weergegeven door 1/5 van een Atomium bal of door een 200m3 heteluchtballon.
Welke broeikasgassen worden in rekening genomen bij de berekening van de milieu-impact van reizen?
Er zijn verschillende soorten broeikasgassen, niet alleen koolstofdioxide: elk type uitstoot van broeikasgassen kan worden omgezet in CO2-equivalenten, aangezien elk type broeikasgas een groter of kleiner aardopwarmingsvermogen heeft in vergelijking met CO2. Om het equivalent van een ton broeikasgas in koolstofkredieten te kennen, moet een specifieke coëfficiënt op het gas in kwestie worden toegepast om de ton om te zetten in een ton CO2-equivalent. Dit maakt het mogelijk om de bijdrage van deze verschillende gassen aan de opwarming van de aarde te vergelijken en om rekening te houden met deze gassen bij de inspanningen van een organisatie of product om de impact op het klimaat te verminderen.

In de Greentripper-calculator houden we rekening met de verschillende broeikasgassen (CO2, maar ook met andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O) die worden omgezet in een CO2-equivalent. Daarom spreken we in CO2-equivalenten en niet in CO2.

We houden ook rekening met de stralingsforcering die wordt veroorzaakt door de condensatiesporen die we tijdens de vlucht achter een vliegtuig zien.
Wat is stralingsforcering (of het hoogte-effect) bij vliegtuigen?
Als we de volledige impact van het luchtverkeer willen berekenen, moeten we rekening houden met de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van kerosine, maar ook met andere factoren zoals condensatiesporen. Dit zijn de witte lijnen die gevormd worden door de condensatie van waterdamp die door vliegtuigmotoren op zeer grote hoogte wordt uitgestoten. Onafhankelijke wetenschappers (Bilan Carbone Institute, ADEME) schatten dat bij stralingsforcering het effect op het broeikaseffect van het vliegtuig met 2 wordt vermenigvuldigd in vergelijking met de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van kerosine alleen.

De Carbon Neutral Company zegt:
"Bij het analyseren van de informatie die we hebben over de effecten van de luchtvaart op het wereldwijde klimaatsysteem, is het duidelijk dat de impact op het klimaat verder gaat dan het eenvoudige effect van de CO2-uitstoot. Alle bijkomende factoren leiden tot een bijkomende opwarming van de aarde. Op basis van alle maatregelen die voor de luchtvaartimpact zijn ontwikkeld, schatten we dat een factor van ongeveer 2 moet worden toegepast op de CO2-impact.
Voor de compensatie van mijn vlucht, wat is het verschil in impact tussen de CO2-equivalenten van Business, First en Economy Class?
First class en Business class nemen meer ruimte in beslag, wat betekent dat minder passagiers hetzelfde vliegtuig kunnen nemen. Als gevolg hiervan worden meer CO2-emissies toegeschreven aan First en Business Class passagiers in vergelijking met Economy Class passagiers.

Dit fenomeen is vergelijkbaar met auto's die 1 of 4 personen vervoeren. Zelfs als deze 4 personen zwaarder zijn om te vervoeren, is er een schaaleffect dat laat zien dat hoe meer passagiers er in een vervoermiddel zitten, hoe lager de CO2-uitstoot per passagier.
Waarom straalt een korte-afstandsvlucht relatief meer CO2 uit dan een lange-afstandsvlucht?
Een vliegtuig verbruikt veel brandstof tijdens het opstijgen en landen. Eenmaal in de lucht verbruikt het vliegtuig veel minder brandstof per afgelegde km of mijl. Daarom zijn vooral korte-afstandsvluchten of vluchten met tussenstops per km bijzonder vervuilend. Dit betekent dat voor lange-afstandsvluchten de gemiddelde uitstoot per gevlogen kilometer aanzienlijk lager is.