Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Act Local

Wil je een lokale bijdrage leveren door een klimaatproject dichter bij huis te steunen?

Greentripper steunt een duurzaam project in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met Soil Capital. Dit lokale project steunt boeren in de overgang naar een meer rendabele en regeneratieve landbouw.

Lees verder om meer te weten te komen over dit project!
Steun landbouwers in België, Frankrijk en het VK

Landbouw is verantwoordelijk voor 10% van de jaarlijkse mondiale uitstoot van broeikasgassen en kan zonder zorgvuldig beheer ernstige langetermijngevolgen hebben voor de biodiversiteit, de ecosystemen en de voedselzekerheid.

Projecten voor regeneratieve landbouw genereren koolstofcertificaten door koolstof in de bodem op te slaan. Deze opgeslagen koolstof vormt de humus, en dus de vruchtbaarheid van onze bodems.

Soil Capital heeft een beslissingsondersteunend en beloningsplatform voor regeneratieve transities ontwikkeld, onder de naam mySoilCapital. Het stelt landbouwers in staat om hun koolstofimpact te berekenen en daarnaar te handelen. Zij sluiten ook partnerschappen met verschillende actoren uit de agrovoedingssector om samen met hun producenten grootschalige regeneratieve transities mogelijk te maken en zo de economische en milieuprestaties van de landbouwbedrijven met elkaar in overeenstemming te brengen.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Een Soil Capital project

Via dit systeem krijgen landbouwers technische ondersteuning en financiële beloningen voor veranderingen in landbouwmethoden die resulteren in een vermindering of verwijdering van broeikasgasemissies.

Door financieel bij te dragen aan dit klimaatproject, steun je landbouwers bij de overgang naar een meer rendabele en regeneratieve landbouw.

Soil Capital heeft de ambitie om boeren te steunen bij de overgang van één miljoen hectare naar meer winstgevende en regeneratieve landbouw tegen 2025.