Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.
 
Onze klimaatprojecten
Greentripper werkt alleen met projecten die beantwoorden aan de strengste internationale normen, zoals de Gold Standard. Door onze klimaatprojecten te steunen schenkt u de natuur al het plezier dat zij u verschaft terug.
Veelgestelde vragen
Waarom zou ik compenseren?
Alle transportmiddelen (bus, trein, tram, auto, boot, vliegtuig,…) stoten CO2 uit. Elke keer komt er CO2 vrij in onze atmosfeer. CO2 is een broeikasgas dat vrij komt als fossiele brandstoffen zoals olie, gas of kolen verbrand worden. Compenseren betekent dat men iemand betaalt om CO2 in de atmosfeer te verminderen met dezelfde hoeveelheid die door jouw activiteit wordt toegevoegd. Op deze manier kunt jij de CO2 neutraliseren of in evenwicht brengen.
CO2 compensatie laat je toe om je klimaatimpact te beperken en zorgt dus niet enkel voor een goed geweten. De luchtvaartsector is op dit moment verantwoordelijk voor 2 à 3% van de mondiale CO2 emissies en CO2 compensatie is op dit moment de enige manier om de klimaatimpact van je reizen te beperken.

U wenst toch te kunnen blijven genieten van onze prachtige planeet ! en deze ook in dezelfde staat aan uw kinderen of de komende generatie door te geven…? Vele klimaatprojecten hebben je steun nodig. De klimaatprojecten voorgesteld door Greentripper beantwoorden aan de strengste eisen, zodat je bijdrage werkelijk het verschil maakt.
Waarom compenseren met Greentripper?
 • CO2-compenseren via Greentripper is geloofwaardig, snel en gemakkelijk !
 • Greentripper steunt alleen onafhankelijk gecertificeerde klimaatprojecten; wij garanderen dat uw investering op de juiste plaats terechtkomt en dat zij een heuse bijdrage levert om de dringende klimaatveranderingsproblemen aan te pakken.
 • Greentripper is een initiatief van CO2logic, een betrouwbare organisatie met meer dan 10 jaar ervaring op het vlak van klimaatadvies en de ontwikkeling van klimaatprojecten. Greentripper en CO2logic worden gecontroleerd door talrijke zelfstandige organisaties waaronder Forum Ethibel en Vinçotte.
 • U compenseert uw CO2-uitstoot dankzij een investering in duurzame klimaatprojecten in ontwikkelingslanden die de leefomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren.
Hoe werkt CO2-compensatie?
 1. U compenseert door middel van een financiële bijdrage voor een CO2-verlagingsproject in ontwikkelingslanden.
 2. Met uw bijdrage wordt een CO2-verlaging in dit project gerealiseerd die gelijk is aan de CO2-uitstoot van uw reis.
Zonder uw bijdrage zou deze verlaging niet plaatsvinden.

Door de CO2-uitstoot van uw reis te compenseren geeft u gezinnen in ontwikkelingslanden toegang tot energiebesparende oplossingen, vernieuwbare energiebronnen en belangrijker nog: een betere toekomst, dankzij een sociaal - economische en duurzame ontwikkeling met lage CO2-uitstoot.

Greentripper berekent bijvoorbeeld hoeveel zonnepanelen in Afrika nodig zijn om elektriciteit te genereren om de uitstoot van uw reis te neutraliseren. De actie rond zonnepanelen laat toe CO2-uitstoot te voorkomen, iets wat zonder uw bijdrage niet kan gebeuren. Deze verbeterde situatie wordt gecontroleerd en gecertificeerd om te garanderen dat uw bijdrage een verschil maakt voor het klimaat. Deze korte video toont u hoe CO2-compensatie werkt.

Wat betekent 1 ton CO2?
In de atmosfeer is de afgelopen decennia zoveel meer CO2 bijgekomen dat volgende generaties vaker met natuurrampen en klimaatvluchtelingen te maken krijgen als we nu niet ingrijpen. Maar wat is CO2 nu eigenlijk ? En ja het is de verbinding van koolstof en zuurstof, maar dat spreekt nog niet echt tot de verbeelding. We proberen je het helder uit te leggen aan de hand van voorbeelden van 1 ton CO2.

Je stoot 1 ton CO2 uit wanneer je…
 • 5.556 kilometer met een gemiddelde Belgisch auto rijdt
 • 1 maal heen & terug tussen x Brussel en Marrakesh vliegt
 • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
 • 1000 douches neemt
 • 1 ton CO2 ziet eruit als 1/5 van een Atomiumbol of een luchtballon van 200 m3
Waarvoor staat 1 ton CO2 in de klimaatprojecten die gesteund worden door Greentripper ?
Met de Greentrippercalculator berekent u de CO2-uitstoot van uw reis en compenseert u deze door duurzame klimaatprojecten te steunen, die de CO2-uitstoot verlagen.

Als u 1 ton CO2 compenseert investeert u in :
 • 6 bomen die niet geveld worden omdat de families in Ghana rechtstreeks toegang krijgen tot drinkwater. Dat betekent dat ze hun water niet meer hoeven te koken voor ze het drinken en daar dus geen hout meer voor gebruiken.
 • Twee efficiënte kookfornuizen die een familie toelaten gedurende 4 maanden de maaltijden te bereiden (in Ghana).
Hoeveel kost het?
Hoe verder u reist, hoe meer CO2 geproduceerd wordt; de prijs hangt dus af van uw bestemming.

Maak een simulatie van uw CO2-voetafdruk met onze calculator en ontdek hoe haalbaar klimaatbescherming is. Vergelijk uw reisbudget met uw klimaatbijdrage… meestal ligt deze veel lager dan 5%.
Indien u met het vliegtuig reist, waarom is de CO2-uitstoot in Business of First Class hoger dan in Economy Class?
Het verschil tussen Economy Class en Business Class komt voort uit de berekening van de CO2-uitstoot per zitplaats. Een Business Class zitplaats neemt meer ruimte in waardoor er minder passagiers in hetzelfde vliegtuig passen, de CO2-uistoot is daardoor per Business Class passagier hoger dan die van Economy Class.

Je kunt het vergelijken met een auto die 1 ton CO2-uitstoot, waarin je 1 passagier kunt vervoeren tegenover in dezelfde auto (1 ton CO2) 4 passagiers vervoeren. Per passagiers heeft de eerste wagen dus de zwaarste klimaatimpact.
Indien u met het vliegtuig reist, waarom de uitstoot compenseren rekening houdend met de stralingsforceringsimpact?
Wanneer wij de totale impact van vliegtuigreizen berekenen houden wij rekening met de CO2-uitstoot maar ook met andere factoren zoals condensatiestrepen, de witte strepen die vliegtuigen achterlaten in de lucht. Deze hebben een bijkomend broeikaseffect. Onafhankelijke wetenschappelijke studies (Bilan Carbone, ADEME) schatten dat de stralingsforcering van vliegtuigen gelijk is aan tweemaal de impact van de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt door de verbranding van kerosene alleen.

Carbon Neutral Company verklaart :
“Een onderzoek van de nu beschikbare informatie aangaande de impact van de luchtvaart op het wereldwijde klimaatsysteem toont duidelijk aan dat deze verder reikt dan alleen maar het effect van de CO2-uitstoot en dat alle bijkomende factoren het opwarmingseffect verhogen. Rekening houdend met de verschillende meetsystemen die ontwikkeld werden om de impact van de luchtvaart te meten wordt gesuggereerd dat de koolstofprijs van een vlucht vermenigvuldigd moet worden met ongeveer 2 om de globale impact van de luchtvaart te dekken.”
Welke projecten steunt Greentripper ?
Wij steunen de volgende projecten:
 • Het project “efficiënte oventjes” in Ghana
  Label : Gold Standard. Het project en zijn CO2-verlaging worden geregistreerd en onafhankelijk gecontroleerd door het internationaal erkende Gold Standardlabel (https://www.goldstandard.org/).
 • Het project « DRINKWATER IN OEGANDA » past de boortechnologie toe om honderden gezinnen in het district van Kaliro (Oeganda) toegang te geven tot drinkwater. Tot op heden verstoken de gezinnen hout om het water te koken en zo te zuiveren. Dankzij dit project vermindert het houtgebruik en daalt bijgevolg de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het verbrandingsproces. Tegelijkertijd gaat dit de ontbossing tegen.
  Label : Gold Standard. Het project en zijn CO2-verlaging worden geregistreerd en onafhankelijk gecontroleerd door het internationaal erkende Gold Standardlabel (https://www.goldstandard.org/).
Zijn Greentripper KLIMAATPROJECTEN betrouwbaar?
Alle klimaatprojecten van Greentripper worden extern gecontroleerd en voldoen aan de strengste eisen. Het controleren van de klimaatprojecten gebeurt door Forum Ethibel, onafhankelijke, internationaal erkende bureau die door Gold Standaard of de Verenigde Naties worden aangewezen en gecontroleerd. We zijn ook door Vinçotte gecontroleerd. Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet. Deze klimaatprojecten reduceren de CO2-uitstoot en echt bijdragen tot betere levensomstandigheden voor plaatselijke bewoners. Een voordeel voor het milieu en een voordeel voor de plaatselijke bewoners.
Kan ik erop vertrouwen dat Greentripper mijn impact compenseert?
Greentripper en CO2logic worden gecontroleerd door talrijke organisaties, waaronder Forum Ethibel en Vinçotte, en werkt alleen met gecertificeerde klimaatprojecten. Greentripper kan bijgevolg garanderen dat de compensatie daadwerkelijk gebeurt. Het project wordt jaarlijks gecontroleerd om na te gaan of de impact op de klimaatwijziging wel degelijk gehaald wordt. In dit gecertificeerde systeem worden klimaatkredieten afgeleverd per effectief gereduceerde ton CO2. Deze kredieten worden opgenomen in een register en verwijderd wanneer zij verkocht worden. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kredieten slechts één keer verkocht kunnen worden.

Bewaking van de projecten
Om ervoor te zorgen dat de CO2 daadwerkelijk gecompenseerd wordt is het belangrijk te meten hoeveel CO2-uitstoot vermeden wordt door het project. Zonder metingen, bewaking en controle zou u een mooi project steunen zonder te weten of de CO2 van uw reis wel degelijk gecompenseerd werd. Daarom worden alle projecten van Greentripper gecontroleerd door bevoegde onafhankelijke organisaties. Als organisatie worden wij ook streng bewaakt door Forum Ethibel om te garanderen dat uw CO2 volledig gecompenseerd wordt.

Wij garanderen dat het volume CO2 dat u wenst te compenseren effectief overeenstemt met een reële daling in CO2-equivalenten. Wanneer een project onderzocht wordt krijgt het een goedkeuringsstempel en elke ton CO2 die bespaard wordt krijgt een nummer en is traceerbaar. Dit noemt men een CO2-krediet. Elk krediet vertegenwoordigt een gecontroleerde 1000 kilo van 1 ton reductie in CO2-equivalenten. De kredieten worden Verhandelbare Emissierechten (VER) genoemd. De bewaking gebeurt door onafhankelijke internationaal erkende compensatieauditeurs, zoals DNV, TÜV en SGS. The auditeurs worden aangesteld en gecontroleerd door Gold Standard of de UNFCCC. Deze auditeurs controleren of een project opgezet wordt en werkt in overeenstemming met een aantal regels. Die regels worden beschouwd als een “standaard” of norm. Wij werken alleen met projecten die beantwoorden aan de strengste internationale normen, zoals de Gold Standard of gelijkaardig.

Onze klimaatprojecten geven gezinnen toegang tot duurzamer energiebronnen in gebieden die het echt nodig hebben. Onze projecten laten aanzienlijke CO2-besparingen toe die gepaard gaan met duurzame ontwikkeling en verbeterde leefomstandigheden voor de lokale bevolking. De ontwikkelde of geselecteerde projecten dragen ook bij tot het halen van veel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Uw bijdrage maakt dit mogelijk!
Waarom kiest Greentripper vooral voor duurzamere energieprojecten en minder voor bosprojecten?
Door het steunen van duurzamere energieprojecten kunnen wij de CO2-compensatie van reizigers garanderen. Bomen zorgen voor een tijdelijke CO2 opslag, want wanneer bomen gekapt worden komt de CO2 opnieuw vrij. Bomen planten is daarom moeilijk in te zetten als CO2–compensatie omdat het nauwelijks te garanderen is dat de door consumenten geplante bomen over 20-80 jaar nog steeds staan. Duurzame energieprojecten zorgen daarentegen voor een structurele verandering weg van fossiele brandstoffen en voorkomen ontbossing en woestijnvorming.

Dankzij het faciliteren van waterfilters, efficiënte houtskoolovens in Oeganda en Benin krijgen lokale huishoudens toegang tot duurzamere energie en betere levensomstandigheden. Beter voor het klimaat, voor duurzame lokale ontwikkeling & gezondheid. Onze projecten worden in lijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) ontwikkeld
Waarom de Greentrippercalculator kiezen ?
Greentripper is gebaseerd op de Bilan Carbone® methode van ADEME – het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer. ADEME wordt wereldwijd erkend voor zijn berekeningsmethode van de uitstoot van broeikasgassen (zie www.ademe.fr). Het agentschap is een pionier op het vlak van de berekening van de uitstoot van broeikasgassen en de omzet daarvan in CO2-equivalenten, rekening houdend met het globale opwarmingspotentieel, en de bijdrage van elk gas tot het broeikaseffect.

De teams van CO2logic en Greentripper kunnen nauwkeurig de CO2-voetafdruk van uw activiteiten of uw reizen berekenen, maar daarvoor is zijn veel gegevens nodig. Om dit haalbaar te maken hebben wij besloten om met gemiddelden te werken die door ADEME gedefinieerd werden en die algemeen goedgekeurd worden door de sector.

De Greentripper calculator biedt verschillende keuzemogelijkheden:
 • Als u met het vliegtuig reist, kunt u kiezen tussen compenseren met of zonder stralingsforcering. De stralingsforcering wordt veroorzaakt door de condensatiestrepen die een vliegtuig achterlaat (de witte strepen achter het vliegtuig in de lucht). Deze hebben een bijkomend broeikaseffect. Onafhankelijke wetenschappers van ADEME en andere wetenschappelijke instellingen beweren dat de stralingsforcering gelijk is aan 2x de impact van de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt door de verbranding van kerosene.
 • Wilt u weten hoe en waar uw geld gebruikt wordt om uw CO2-uitstoot te compenseren? U kunt kiezen tussen verschillende CO2-reductieprojecten. Van zodra de compensatie uitgevoerd werd bezorgen wij u een certificaat waarop vermeld staat hoeveel ton CO2 effectief bespaard werd dankzij het project dat u koos.
 • Wenst u uw reis te compenseren op 2 minuutjes tijd? Dat kan: u vult de eerste stap in en gaat dan meteen verder naar de laatste stap om uw compensatie te betalen.
Waarom steunt Greentripper projecten in ontwikkelingslanden en niet in België, Nederland, Frankrijk of Europa?
De stijging van de CO2 in onze atmosfeer is een wereldwijd probleem. Het maakt daarbij eigenlijk niet uit of de CO2 in België, Africa, of in India wordt uitgestoten. Greentripper kiest ervoor om CO2 projecten te steunen in ontwikkelingslanden, omdat we daar meer mogelijk kunnen maken. Niet alleen wordt er CO2-uitstoot verminderd, ook kunnen we de lokale bevolking helpen om hun eigen levenssituatie te verbeteren. Echt win-win dus. Daarnaast reist een aanzienlijk deel van België, Nederland, Frankrijk & andere Europese landen de wereld rond en is het ook daarom logisch om buiten Europa projecten te steunen.

Bekijk hier onze projecten.
Hoeveel stoot een vliegtuig uit?
Volgens Bilan Carbone® van ADEME: Volgens Bilan Carbone® van ADEME: een passagier in Economy Class stoot tussen 0,11 tot 0,17 kg CO2 per km uit.
Als we rekening met de stralingsforceringsimpact houden, de uitstoot zijn tenminste verdubbeld.
Waarom is de CO2-uitstoot bij een korte vlucht in verhouding hoger dan bij een lange vlucht?
Bij het opstijgen verbrandt een vliegtuig in een keer veel brandstof. Zodra het in de lucht is, is het brandstof verbruik veel minder. Daardoor zijn korte vluchten of indirecte vluchten met overstappen extra vervuilend per km. Bij lange vluchten is de gemiddelde uitstoot daardoor lager per km.
Hoe zo groen mogelijk reizen?
Kies het transportmiddel met de laagste uitstoot om uw bestemming te bereiken. Bijvoorbeeld, met de bus van België naar Oostenrijk reizen betekent een zesmaal lagere CO2-uitstoot dan met het vliegtuig.
De restuitstoot kunt u compenseren met Greentripper.

U kunt een verantwoordelijker reiziger worden in enkele eenvoudige stappen:
 1. Bereken de CO2-uitstoot van uw reis en compenseer deze met gecertificeerde klimaatprojecten.
 2. Gebruik organische en biologisch afbreekbare producten (zeep, zonnebrandcrème, waspoeder…) omdat dergelijke middelen terechtkomen in de waterwegen en ecosystemen, koraalriffen enz. kunnen vernietigen.
 3. Gooi geen afval weg in de natuur, raap afval dat u onderweg tegenkomt op en doe het in de dichtstbij gelegen vuilbak. Denk eraan dat afval (plastic zakken, blikjes…) de lokale fauna (vogels, vissen, schildpadden…) kan doden.
 4. Als u rookt, neem dan een draagbare asbak mee, want sigaretfilters vervuilen de waterwegen en hun afbraakproces duurt heel lang.
 5. Voed geen dieren of raak ze niet aan tenzij u correct geïnformeerd bent; u kunt ze kwetsen of hun dieet ernstig verstoren.
 6. Pluk geen bloemen vermits veel soorten met uitsterven bedreigd zijn.
 7. Kies milieuvriendelijke hotels/gelegenheden die duidelijk begaan zijn met de bescherming van de natuur en de lokale bronnen.
 8. Als u duikt, raak dan niets aan en stap nergens op. U kunt beschadigen waarvoor u kwam.
 9. Geef de voorkeur aan vegetarische voeding, maar als u vlees eet kies dan voor biologisch en/of lokaal vlees.
 10. Als u souvenirs wenst te kopen, maak dan uw keuze bij lokale vaklui.
 11. Verspil geen water, in de meeste landen is het schaars geworden.
 12. Wanneer u een tijdje in hetzelfde hotel verblijft, vraag dan om de handdoeken niet onnodig te vervangen elke dag.
 13. In veel landen heeft het elektriciteitsgebruik een hoge impact op de klimaatwijziging of is elektriciteit schaars. Doe het licht uit en schakel elektrische toestellen uit wanneer u ze niet nodig heeft en vermijd het gebruik van airconditioning.
U bent een bedrijf en wenst de impact van uw personeel te verlagen? Klik hier voor meer tips & tricks
 1. Maak gebruik van tele- of videoconferenties in de plaats van systematisch met het vliegtuig te reizen. Dat is beter voor het milieu en uw portemonnee.
 2. Promoot het transportmiddel dat het minst vervuilt. Met het vliegtuig van Brussel naar Londen reizen is niet noodzakelijk de beste oplossing…
 3. Informeer uw personeel over de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met niet alleen hun professionele reizen, maar ook hun dagelijkse verplaatsingen: impact van de firmawagen enz.
 4. Beloon de personeelsleden met de laatste CO2-impact.
 5. Financier projecten dankzij CO2-compenstieprogramma’s.
 6. Kies voor uw professionele reizen hotels die zich bekommeren om het milieu!
Wordt uw CO2-uitstoot gecompenseerd met het EU ETS-systeem?
Neen, niet met Greentripper ! Het EU ETS-systeem heeft gratis uitstootkrediet gegeven aan industrieën met een hoge CO2-uitstoot en dit stemt overeen met hun CO2-plafond. Als zij meer uitstoten moeten zij CO2-krediet aankopen bij ETS. Voor de luchtvaartsector wordt een deel van de CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa belast. Deze belasting wordt niet gebruikt om de uitstoot te compenseren. Uw vlucht blijft CO2 en andere broeikasgassen uitstoten. Als u uw uitstoot wenst te neutraliseren kunt u dat doen door deze te compenseren via de klimaatprojecten van Greentripper.
Andere vragen over Greentripper ? Indien we je vraag hierboven niet beantwoord hebben neem dan gerust contact met ons op faq@greentripper.org

Wij beantwoorden graag jouw vraag!