Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Berekeningsmethodiek

Hoe wordt de CO2-impact van mijn reis berekend?
Greentripper is gebaseerd op 2 belangrijke methodologieën:
 • de Bilan Carbone ©-aanpak van ADEME, wat staat voor Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie, d.w.z. het agentschap voor milieu- en energiebeheer in Frankrijk. Deze semi-overheidsorganisatie is wereldwijd erkend voor haar tool/methode voor de berekening van broeikasgasemissies, bekend onder de naam Bilan Carbone ©.
 • DEFRA, The Department for Environment Food & Rural Affairs (GOV.UK) die conversiefactoren levert waarmee organisaties en individuen de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van een reeks activiteiten kunnen berekenen, waaronder energieverbruik, waterverbruik, afvalverwijdering, recycling en vervoersactiviteiten. Het is een standaard die voldoet aan het Protocol inzake broeikasgassen.

Voor alle vervoermiddelen worden de volgende gegevens in aanmerking genomen:
 • De reisafstand of de reisduur,
 • Het aantal passagiers voor het openbaar vervoer
 • Voor auto’s, de gebruikte brandstof en de energiemix in het geval van een elektrische auto.
Hoeveel kost het?
Hoe verder je gaat, hoe meer CO2e je uitstoot. De kosten zijn afhankelijk van je bestemming en het gebruikte vervoer.

Gebruik onze rekentool om de koolstofvoetafdruk van je reis te berekenen en probeer deze te verminderen door een minder vervuilend vervoermiddel te kiezen (trein in plaats van vliegtuig).

Zodra je je voetafdruk zoveel mogelijk hebt verkleind, kan je deze compenseren. De CO2-compensatie vormt een klein deel van de kosten van uw reis. Het is een klein gebaar dat een concreet effect heeft. Als je reist, is het beter te compenseren dan niets te doen. Door te besluiten uw uitstoot te compenseren, steun je immers een klimaatproject dat vele positieve effecten heeft.

Enkele voorbeelden voor vliegreizen:
 • Brussel-Barcelona (heen en terug - economy class): +-€ 10 incl. BTW/per persoon voor +-400 kg CO2-equivalent
 • Brussel-Lima (heen en terug - klas): +-€ 90 incl. BTW/per persoon voor 3,88 ton CO2-equivalent
 • Brussel-Kigali (heen en terug - economy class): +-55 € incl. BTW/per persoon voor 2,3 ton CO2-equivalent.
Waarom stemt de uitstoot die vermeld wordt op het vliegtuigticket niet overeen met de uitstoot die berekend wordt op Greentripper.org?
Greentripper berekent de totale milieu-impact van reizen. Als we de volledige impact van reizen willen berekenen, moeten we rekening houden met de CO2-equivalente emissies, maar ook met andere factoren zoals bijvoorbeeld het stralingsforceringseffect (of hoogte-effect) voor vliegreizen.
Hoeveel CO2 stoot een vliegtuig uit?
Wij baseren onze emissiefactoren voor vliegreizen op 2 officiële methodes: Broeikasgasrapportage van DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK) & Bilan Carbone van ADEME. Om de 6 maanden volgen wij de evolutie van de emissiefactoren van deze 2 methodologieën en passen wij ze aan op onze calculator indien nodig.

In 2022, stoot een vliegtuig tussen 0,164 en 0,273 kg CO2 equivalent uit per passagier-km in economy klasse volgens DEFRA. Volgens Ademe stoot een vliegtuig met meer dan 100 stoelen tussen 0,152 en 0,305 kg CO2-equivalent uit per passagierskilometer in economy klasse.

Waarmee wordt in deze emissiefactoren rekening gehouden?
 • Het CO2e effect van de verbranding van kerosine
 • Het effect van stralingsforcering, het vermenigvuldigt met +- 2 het effect van de verbranding van kerosine.
 • De WTT-impact (Well-to-tank impact) die overeenkomt met de CO2e-impact om kerosine te produceren.
 • De door de reiziger gebruikte klasse: Economy, Premium Economy, Business of First.
 • We houden rekening met de verschillende broeikasgassen (CO2, maar ook andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O) die worden omgezet in een CO2-equivalent. Daarom spreken we over CO2-equivalenten en niet over CO2.
Waarom is er een prijsverschil tussen de prijzen van Greentripper en de prijzen van de andere rekenmodules?
De verschillen worden verklaard door de gebruikte berekeningsmethode en het soort projecten waarvoor steun wordt verleend.

Bij Greentripper gebruiken we twee officiële methodologieën: ADEME's Bilan Carbone ©, waar elke emissiefactor is voorzien van een onzekerheid van 20% tot 50% & DEFRA's Greenhouse gas reporting (Department for Environment, Food & Rural Affairs - GOV.UK).

Voor vliegreizen, op www.greentripper.org, willen wij u het totale effect van de reis geven, wij houden rekening met het stralingsforceringseffect dat niet door alle calculators in aanmerking wordt genomen.

De prijs per ton CO2e hangt ook af van het soort project dat wij steunen. De prijs van een klimaatproject hangt immers af van verschillende factoren: het land waar het project wordt ontwikkeld, de gebruikte technologie, de omvang van het project (hoeveel ton CO2e kan jaarlijks worden verminderd of vermeden), het aantal belanghebbenden dat het project mogelijk maakt (NGO's, projectontwikkelaars, consultants, ...), het type label dat onder meer de transparantie, de impact op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de additionaliteit van het project certificeert.