Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Berekeningsmethodiek

Berekening van Uitstoot Gerelateerd aan Reizen
Greentripper voert regelmatig updates van zijn emissiefactoren (EF), waarbij ervoor wordt gezorgd dat ze minstens één keer per jaar worden nagekeken om de nauwkeurigheid van hun CO2e-calculator te behouden en in lijn met de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen voor de schatting van broeikasgassen.

Deze emissiefactoren worden bepaald via berekeningen op basis van:
 • De impact van passagiers op het vliegtuig, de touringcar, de boot en de trein.
 • De voertuigimpact voor auto's, campers en tweewielers.
 • De impact van bezoekers op accommodatie en vergaderruimtes.
 • De impact van reizigers op hun activiteiten en voeding.


Greentripper vertrouwt voornamelijk op twee erkende methodologieën:
 • De Bilan Carbone ©-aanpak van ADEME, wat staat voor Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie, d.w.z. het agentschap voor milieu- en energiebeheer in Frankrijk. Deze semi-overheidsorganisatie is wereldwijd erkend voor haar tool/methode voor de berekening van broeikasgasemissies, bekend onder de naam Bilan Carbone ©.
 • DEFRA, The Department for Environment Food & Rural Affairs (GOV.UK) die conversiefactoren levert waarmee organisaties en individuen de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van een reeks activiteiten kunnen berekenen, waaronder energieverbruik, waterverbruik, afvalverwijdering, recycling en vervoersactiviteiten. Het is een standaard die voldoet aan het Protocol inzake broeikasgassen.

De koolstofvoetafberekeningen die worden uitgevoerd met de Greentripper-tool bieden je inzicht in jouw impact op de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in CO2-equivalent. Deze resultaten streven naar een algemene kennis van jouw uitstoot, waarbij erkend wordt dat geen van de huidige methodologieën absolute nauwkeurigheid kan waarborgen. Er blijft altijd een zekere mate van onzekerheid behouden in de beoordeling.
Vliegtuig
Greentripper gebruikt de methodologie van DEFRA om de koolstofvoetafdruk van vliegreizen te berekenen (kg CO2e.passagier.km). Het houdt rekening met reisklassen, vluchtafstanden, tussenstops, 'Van bron tot tank'-impact en de radiatieve forcing-impact. De verschillende broeikasgassen worden omgezet naar CO2-equivalent. De emissiefactoren worden regelmatig geüpdatet en minstens jaarlijks herzien.
Auto
De broeikasgassen die in rekening worden genomen, omvatten:
 • Fabricage van het voertuig, waarvan de bron van de EF de ‘Base Carbon 2022’ is (kg CO2.voertuig.km).
 • Van bron tot tank (VBT):
  • Voor diesel, benzine en LPG-brandstof is de bron van de EF de ‘Base Carbon 2022’ is (kg CO2.voertuig.km).
  • Voor elektrische en plug-in hybride voertuigen is de EF gebaseerd op het land en zijn energiemix (IEA-database).
 • Verbranding van brandstof: Voor verbrandingsvoertuigen hangt de verbranding van brandstof af van het verbruik (liters brandstof per 100 km). De bron van EF is Bilan Carbone ® (kg CO2e per liter).
 • Taxi's volgen de methodologie van DEFRA voor verbranding en de impact van bron tot tank.

Om CO2e-emissies te berekenen, wordt de volgende gegevensinvoer gevraagd:
 • Brandstoftype (diesel, benzine, LPG, elektrisch, hybride, mild hybride, plug-in hybride of taxi)
 • Voor elektrische/plug-in hybrides: elektriciteitsbron (land en groen/grijs)
 • Brandstofverbruik of automodel voor een gemiddeld verbruik (klein, middelgroot of groot) in l/100 km of kWh/100 km
 • Afstand afgelegd (km)
Trein
Greentripper classificeert treinen (regionale treinen, nachttreinen, hoofdlijnen en hogesnelheidstreinen, Eurostar, Thalys, Railjet ÖBB, ICE) met specifieke CO2e-emissiefactoren (EF) in g CO2e.passagier.km. De gebruikte EF komen uit de Base Empreinte ® van ADEME voor regionale, hoofdlijnen en hogesnelheidstreinen, en specifieke emissiefactoren van bedrijven voor particuliere hogesnelheidstreinen. Updates komen van DEFRA, SNCF, Eurostar en wetenschappelijke studies. Om te berekenen, verstrekken gebruikers afstand of reistijd, treintype, land en aantal passagiers.
Tram & metro
Voor metro en tram gebruikt Greentripper de koolstofberekeningsmethodologie van STIB (Brussels openbaar vervoer). De emissiefactoren zijn van dezelfde orde van grootte als de DEFRA-factoren (in g CO2 per passagier.km). Om CO2e-emissies te berekenen, zijn gegevens nodig zoals de afstand (in km) en het aantal personen.
Camper
Greentripper classificeert campers en busjes in 3 soorten voertuigen (gebaseerd op echte gegevens van verhuurbedrijven voor campers). Voor emissies uit brandstofverbruik (kg CO2e per liter), indirecte upstream-emissies (kg CO2.voertuig.km), en de impact van de fabricage van het voertuig (kg CO2.voertuig.km), gebruiken we emissiefactoren van de 'Base Empreinte ® 2023'. Gebruikers verstrekken de afstand en het type camper.
Ferry
 • Ferry Cargo (Veerboten die zowel passagiers als vracht vervoeren - gericht op vracht): Gebruik van de DEFRA-methodologie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de impact op voet- en autoreizigers. Houdt rekening met VBT en vertrouwt op de gemiddelde snelheid van Brittany Ferries. Gebruikers verstrekken het type reis, aantal reizigers, voertuigen (indien aanwezig) en reistijd of afstand.
 • Ferry Passengers (met als voornaamste doel het vervoer van passagiers): Greentripper baseert zich hier op studies van Jonas Åkerman (van de Universiteit van Stockholm). Gebruikers verstrekken het type reis, aantal reizigers en reistijd of afstand.
Bus
Greentripper gebruikt DEFRA voor (touringcar) busemissiefactoren (kg CO2e per passagier per kilometer), waarbij directe en Van bron tot tank (VBT) emissies worden overwogen. Gebruikers verstrekken het type bus, het aantal mensen, de afstand, en geven aan 'enkele reis' of 'heen en terug'. Op verzoek biedt Greentripper ook gedetailleerdere berekeningen op basis van de bezettingsgraad van het voertuig (bijv. in gevallen van privatisering van het voertuig).
Cruise
Greentripper heeft zijn eigen berekening ontwikkeld voor cruisemissies op basis van enquêtes, artikelen en een levenscyclusanalyse (auteur: Morten Simonsen - Western Norway Research Institution). Het omvat milieueffecten tijdens navigatie en het 'hotelmodus'-effect, wat gemiddeld 30% van de totale emissies vertegenwoordigt. Gebruikers verstrekken het aantal cruisdagen en het aantal reizigers om CO2e-emissies te berekenen. Op verzoek biedt Greentripper ook gedetailleerdere berekeningen op basis van de grootte van het cruisevaartuig, werkelijke reisafstanden en bezetting.
Accommodatie
Greentripper biedt de berekening van de milieueffecten voor verschillende soorten accommodaties aan (kg CO2e), waaronder hotels (2 tot 5 sterren), Bed & Breakfast, seizoenslocaties en tweede woningen. Voor hotels vertrouwt het op GreenView, dat rekening houdt met de energiemix per land. Voor andere soorten accommodatie steunt het op schattingen van ADEME. Voor accommodaties met een erkende ecologische aanpak en een 'Groen' label, schat Greentripper een vermindering van 20% van de koolstofvoetafdruk per nacht ten opzichte van dezelfde accommodatie zonder inspanningen voor vermindering. Gebruikers verstrekken details zoals het type accommodatie, het land (voor de energiemix), en het aantal bezette kamers per nacht om CO2e-emissies te berekenen.
Activiteiten
Greentripper vertrouwt op verschillende bronnen voor de koolstofvoetafdruk van activiteiten:
 • Voor gemotoriseerde activiteiten (helikopter, rondvluchten, safari & gemotoriseerde boot) wordt gebruik gemaakt van de emissiefactor (kg CO2e per liter brandstof) van Base Empreinte® 2023. Het gemiddelde verbruik dat wordt meegenomen, komt uit diverse blogs en artikelen.
 • De impact van een dag op een festival is gebaseerd op een studie van het klimaatbedrijf CO2logic.
 • De impact van een skidag komt uit een studie uitgevoerd door 'Utopies', een adviesbureau.
 • De impact van een heteluchtballon is berekend door de klimaatexpert 'Sami'.
 • Voor niet-gemotoriseerde activiteiten en culturele activiteiten wordt een CO2e-impact van nul beschouwd. Als deze activiteiten gemotoriseerd vervoer vereisen, moet dit apart worden overwogen. Voorbeelden hiervan zijn snorkelen waarbij een kleine gemotoriseerde boot nodig is om een specifieke plek te bereiken, of naar het museum gaan met een touringcar.
Voeding
Voor de koolstofvoetafdruk van voedsel vertrouwt Greentripper op Emissiefactoren van 'Base Empreinte® 2023'. De reiziger selecteert het algemene type maaltijd (vegetarisch, gevarieerd, rood vlees, vis...), het aantal dagen en het aantal personen.