Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Klimaatprojecten

Wat betekent een ton CO2e voor de klimaatprojecten die Greentripper steunt?
Met de Greentripper CO2e-tool bereken je de CO2e uitstoot van je reis en kan je bijdragen aan klimaatprojecten die de CO2e uitstoot op mondiaal niveau verminderen. Met een bijdrage voor een vermindering van 1 ton CO2e, investeer je in de volgende klimaatacties:

Act Global - Greentripper steunt 4 soorten projecten op Globaal niveau: Water, Vuur, Wind en Bos projecten.

  Voorbeeld:
 • Bos - "Bosbouw project in Kenia": 75 bomen gered (of 1,4 hectare bos beschermd), een oppervlakte van 11 are die gedurende één jaar wordt beheerd volgens duurzame landbouwpraktijken en de opleiding van een landbouwer in duurzame landbouwpraktijken gedurende 3 maanden.
 • Water - "Herstel waterbronnen in Rwanda": 4 weken waarin huishoudens rechtstreekse toegang hebben tot drinkbaar water. Ze hoeven geen water te koken met brandhout, waardoor ontbossing wordt voorkomen. Concreet betekent een ton CO2e-bijdrage dat men toegang krijgt tot 846 liter drinkwater en 5,8 bomen gered.
 • Vuur - "Gyapa cookstoves in Ghana": 2 efficiënte kookfornuizen waarmee een familie van 4 of 5 personen in Ghana 4 maanden kan koken en 3 ton hout kan besparen.
 • Wind - "Windturbines in India" : 1,02 MWh hernieuwbare energie opgewekt door windturbines die dankzij je bijdrage 0,94 huishouden voor een jaar voorzien.

 • Greentripper steunt ook gecertificeerde klimaatprojecten in andere landen. Contacteer ons via info@greentripper.org.

Act Local - "Steun landbouwers in Europa" : een bijdrage voor een vermindering van één ton CO2e zorg je voor een beheer van 67 are met duurzame landbouwpraktijken mogelijk.

Act Glocal - Steun een gecertifieerd klimaatproject op globaal niveau, en ga een stapje verder door bovenop je CO2e-bijdrage ook een lokaal initiatief te steunen:
 • Go Forest plant bomen in Europa en over de hele wereld. Naast je gecertificeerde CO2e-bijdrage plant je een boom in België.
 • PlantC neemt deel aan haag- en fruitboomprojecten in België, voor de biodiversiteit.
 • River Cleanup verzamelt afval in rivieren. Voor elke gecertificeerde bijdrage, draag je ook bij aan de inzameling van 3 kg afval in rivieren, op rivieroevers en op onze stranden.
 • GoodPlanet Belgium steunt acties om jongeren in België te informeren over duurzame ontwikkeling.
Welke projecten steunt Greentripper?
Wij steunen de volgende projecten:

Voor onze gloable klimaatacties (Act Global):
 • Bosprojecten: De bosprojecten dragen bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van een pakket duurzame landbouwpraktijken (SALM) binnen kleine landbouwsystemen. Deze praktijken helpen de klimaatverandering tegen te gaan, leiden tot een hogere gewasopbrengst en - nog belangrijker - ze houden de bodem gezond. Zo beschermen we bossen, worden er meer bomen geplant en het levensonderhoud van landbouwers worden verbeterd dankzij een hoger en stabiel inkomen.
 • Kooktoestelprojecten: Conventionele kookmethoden met vaste brandstoffen op open vuur of rudimentaire kookfornuizen zijn inefficiënt, ongezond en onveilig. De negatieve gevolgen ervan variëren van de vele tijd en kosten die nodig zijn voor het verzamelen van brandhout/houtskool tot de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Het doel van deze projecten is de ontwikkeling en distributie te ondersteunen van efficiënte kookfornuizen die het gebruik van brandhout en/of houtskool met 50% verminderen. Dankzij deze projecten is het mogelijk om de druk op de lokale bossen en de biodiversiteit te verminderen, gezinnen te ondersteunen, de economische activiteit te stimuleren en de gezondheidssituatie te verbeteren.
 • Waterprojecten: In vele ontwikkelingslanden wordt het water uit vervuilde bronnen gehaald en moet het, om het drinkbaar te maken, eerst worden gekookt. Dit proces leidt tot ontbossing, aangezien hout in veel ontwikkelingslanden de belangrijkste brandstofbron is. Bovendien is het verbrandingsproces van hout slecht voor de (binnen)luchtkwaliteit en leidt het tot ademhalingsproblemen. Het doel van de WATER projecten is het herstellen van beschadigde waterputten en het boren van nieuwe. Bovendien worden locals getraind om het onderhoud daarvan op lange termijn te garanderen. Om ervoor te zorgen dat het water veilig is om te drinken, wordt het regelmatig getest. Waterprojecten geven directe toegang tot drinkbaar water, beschermen bossen, verbeteren de sanitaire omstandigheden en besparen tijd en geld.
 • Windprojecten: Het elektriciteitsnet in vele ontwikkelingslanden is in hoge mate afhankelijk van elektriciteitscentrales op basis van fossiele brandstoffen. Deze landen zijn dus sterk afhankelijk van steenkool, waardoor enorme hoeveelheden CO2e worden uitgestoten. Als gevolg daarvan draagt de energiesector bij tot de milieuvervuiling en slechte luchtkwaliteit. De Windprojecten bouwen windturbines, voorzien het elektriciteitsnet van schone, hernieuwbare energie en stimuleren de overgang naar een koolstofarme economie.

 • Voor meer informatie, klik hier.

Voor onze lokale klimaatacties (Act Local):
  Steun landbouwers in overgang naar regeneratieve landbouw in België, Frankrijk en het VK. Dit Soil Capital-project genereert koolstofkredieten door koolstof op te slaan in de bodem. Deze opgeslagen koolstof vormt de humus, en dus de vruchtbaarheid van onze bodem. Dankzij dit project kunnen landbouwers hun koolstofimpact berekenen en hiernaar handelen. Ze sluiten ook partnerschappen met verschillende spelers in de agrovoedingssector om hen te steunen bij de overgang naar grootschalige regeneratieve landbouw met hun producenten, waardoor de economische en milieuprestaties van landbouwbedrijven eindelijk met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

  Voor meer informatie, klik hier.

Voor onze glokale klimaatacties (Act Glocal):
 • Plant bomen in België of een ander Europees land, in samenwerking met Go Forest.
 • Plant haag- en fruitbomen in België, voor de biodiversiteit met PlantC.
 • Bevrijd onze lokale rivieren van afval om te vermijden dat deze in de oceaan belandt, in samenwerking met River Cleanup. (link toevoegen naar : https://www.river-cleanup.org/en )
 • Steun duurzame ontwikkeling door onderwijs, in samenwerking met GoodPlanet.
 • Steun lokale burgerinitiatieven , in samenwerking met Be Planet.

  Voor meer informatie, klik hier.
Garanties voor de klimaatprojecten die je steunt met Greentripper.
Greentripper steunt klimaatprojecten die aan de hoogste eisen voldoen. Wanneer je bijdraagt aan een Greentripper klimaatproject, krijg je een gepersonaliseerd certificaat dat je positieve impact op de klimaatprojecten garandeert. Deze certificaten bevatten het "Certified CO2e-reduction" label en/of het "Sustainable Local Contribution" label, afhankelijk van je keuze van klimaatactie.Wat is er al bereikt dankzij de CO2e-bijdrage systeem van Greentripper?
Dankzij jullie konden we tussen 2018 en 2022 bijdragen aan een vermijding van 44.700 ton CO2e.

Samen zullen we de komende maanden en jaren een nog grotere positieve impact op het milieu creëren.
Waarom steunt Greentripper klimaatprojecten in ontwikkelingslanden?
De aarde heeft maar één atmosfeer. Of men nu een ton CO2e uitstoot in de Verenigde Staten, in Europa, in Afrika of in Azië maakt geen verschil voor ons klimaat. Met hetzelfde geldbedrag kan men de CO2e-uitstoot veel meer verlagen in ontwikkelingslanden dan in de Verenigde Staten of Europa.

Veel mensen reizen de wereld rond, het is bijgevolg logisch dat wij projecten steunen in het buitenland, daar waar de mensen er het meeste nood aan hebben. Onze beschaafde landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatwijzigingen terwijl de ontwikkelingslanden er het meeste onder zullen lijden. De bevolking van die landen groeit op dit moment zeer snel (vooral in Azië en Afrika). Daarom helpen wij de ontwikkelingslanden om over te stappen op een ontwikkeling met lage CO2e-uitstoot. "Binnen de globale economie, hebben wij een globale verantwoordelijkheid" (CO2logic).

Het beperken van de klimaatverandering vraagt om acties op alle niveaus: in ontwikkelingslanden (Act Global) en hier in Europa (Act Local), in gecertificeerde klimaatprojecten en in andere sociale en milieuprojecten.

Je kunt er ook voor kiezen om ‘glokaal’ te handelen (Act Glocal), door globale en lokale Klimaatacties te combineren! Met je CO2e-bijdrage stel je een project in staat om dezelfde hoeveelheid CO2e op te slaan als die is uitgestoten tijdens je reis. Bovenop je CO2e-bijdrage voor de impact van je reis gaat een deel naar een Europees duurzaam project.
Wij willen lokaler handelen. Stel je ook lokale klimaatprojecten voor in België?
Greentripper steunt ook klimaatprojecten dichter bij huis. Deze projecten zijn nog niet gecertificeerd door een internationaal erkende standaard, maar je steun kan hen helpen dit te bereiken.

Met je CO2e-bijdrage stel je een lokaal project in staat om dezelfde hoeveelheid CO2e op te slaan als die is uitgestoten tijdens je reis.

Je kunt er ook voor kiezen om ‘glokaal’ te handelen (Act Glocal), door globale en lokale Klimaatacties te combineren! Door financieel bij te dragen aan een vermindering van de CO2e-uitstoot van jouw reis op Glokaal niveau, verminder je dezelfde hoeveelheid CO2e-uitstoot als er tijdens jouw reis werd uitgestoten. Naast je CO2e-bijdrage voor de impact van je reis, gaat een deel naar een Europees duurzaam project.