Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Waarom CO2 neutrale reizen?

Volgens een studie van de UNWTO (Wereldorganisatie voor Toerisme) uit 2016, droeg de uitstoot van transportgerelateerde broeikasgassen door het toerisme bij tot 5% van de globale menselijke uitstoot.

Door de CO2-uitstoot van uw reizen te compenseren, geeft u ons de mogelijkheid om te werken met NGO's en mensen in armere landen aan projecten die CO2-emissies voorkomen, aan de hand van duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Deze projecten zouden niet bestaan zonder uw steun en zonder het CO2-compensatiesysteem.
Het compenseren van uw CO2-uitstoot is een vrijwillige manier om concrete actie te ondernemen met betrekking tot uw impact op het klimaat.

Veel klimaatprojecten hebben uw steun nodig. Projecten voorgesteld door Greentripper voldoen aan hoge eisen om ervoor te zorgen dat uw bijdrage echt een verschil maakt.
Ongelijkheid per land

Een retourvlucht van Brussel naar New York stoot ongeveer 2,13 ton CO2 uit (rekening houdend met stralingsforcering). Dat is ook wat je uitstoot als je je auto een jaar lang gebruikt, en het is wat sommige Afrikanen uitstoten in een periode van... Vijf jaar!

Tegen 2050 zullen er 9 miljard mensen op de wereld zijn en zal ons CO2-budget 1 ton per persoon per jaar bedragen (wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die we nog in de atmosfeer kunnen uitstoten en onze kansen om de opwarming van de aarde onder controle te krijgen, kunnen behouden).

In de ontwikkelde landen stoten we grote hoeveelheden CO2 uit in de atmosfeer. Het is EEN atmosfeer die we delen met de Maasai van Kenia, met de Inuit van het Noordpoolgebied, met de Bangladeshi, met de bevolking van Kiribati, de Malediven, de Seychellen of de Tuvalu-eilanden. Zij lijden allemaal meer dan wij onder de klimaatverstoring die WIJ veroorzaken... Is er klimaatrechtvaardigheid?

Hoe werkt CO2 compensatie?

CO2-compensatie bestaat uit het vrijwillig compenseren van de CO2-uitstoot van jouw reizen (bijv. auto, vliegtuig etc.) door financieel bij te dragen aan een klimaatproject in een ontwikkelingsland. Hierdoor kunnen we een vermindering in CO2 uitstoot financieren die gelijk is aan de CO2-uitstoot van jouw reis.
Greentripper en CO2logic garanderen dat één ton CO2 offset overeenkomt met één ton CO2 die wordt vermeden of op een andere manier wordt geabsorbeerd via één van haar gecertificeerde klimaatprojecten. Om de volledige impact van een vliegreis te berekenen, houden we rekening met verschillende broeikasgassen (CO2 en CH4) maar ook met het effect van stralingsforcering door condensatiesporen. Dit zijn de witte lijnen die gevormd worden door de condensatie van waterdamp die door vliegtuigmotoren op grote hoogte wordt uitgestoten.

Om er zeker van te zijn dat je een echt verschil hebt gemaakt voor het klimaat, is het project gecontroleerd en gecertificeerd.

It is the service we are not obliged to give that people value most. James Cash Penney
Voor nieuwsgierigen

Volgens de laatste UNWTO** voorspellingen, zal in 2030 het aantal internationale toeristen naar verwachting 1,8 miljard per jaar bedragen (1,5 miljard in 2019), en 15,6 miljard binnenlandse toeristen.
Volgens de UNWTO-studie van 2016** bedraagt de transportgebonden broeikasgasemissies van toerisme 5% van de wereldwijde antropogene uitstoot, en dit zal naar verwachting stijgen tot 5,3% tegen 2030. Dit komt overeen met 1597 miljoen ton CO2 tegen 2030 dat kan worden toegeschreven aan transportgerelateerde emissies van toerisme.
In mei 2018 publiceerden de onderzoekers van de Universiteit van Sydney ook een studie die aantoont dat toerisme in zijn geheel verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, omvat in haar toepassingsgebied vervoer, accommodatie, catering en aankopen van reizigers.

** de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), het agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de bevordering van een verantwoord, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme.
De CO2 impact van de snelgroeiende luchtvaart

De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor 2% tot 3% van de wereldwijde uitstoot - zoveel als een land zoals Duitsland.
In 2020* is de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van de internationale luchtvaart al ongeveer 70% hoger dan die van in 2005. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) bepaalt dat deze bij gebrek aan maatregelen tegen 2050 zou kunnen toenemen met meer dan 300%.
In oktober 2016 heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) een overeenstemming bereikt over een resolutie voor een wereldwijde marktgebaseerde maatregel om de CO2-uitstoot te stabiliseren op het niveau van 2020 door de luchtvaartmaatschappijen te verplichten om de emissies van internationale vluchten die het emissieniveau van 2020 overschrijden, te compenseren.

* bron: De Commissie voor Klimaatactie van Europa is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake klimaatactie en leidt de internationale klimaatonderhandelingen voor de EU.