Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.
CO2-neutrale vlucht?
Waarom CO2-neutrale reizen?

Alle transportmiddelen (bus, trein, tram, auto, boot, vliegtuig,…) stoten CO2 uit. Elke keer komt er CO2 vrij in onze atmosfeer. De klimaatwijziging is een wereldwijd probleem. Het voordeel voor de planeet blijft hetzelfde, of u nu een ton CO2 hier uitspaart of in een ontwikkelingsland. Als u uw CO2-uitstoot compenseert door middel van een financiële bijdrage bestemd voor een CO2-reductieproject in een ontwikkelingsland, dan zal de CO2-reductie in dit project gelijk zijn aan het volume CO2 dat uitgestoten wordt door uw reis. Deze reductie zou niet plaatsvinden zonder uw bijdrage. De voordelen voor de planeet zijn het waard.

Een retourvlucht Brussel - New York is goed voor een uitstoot van ongeveer 1,3 ton CO2 en 2,5 tons als we rekening met de impact van de stralingsforcering houden. In veel gevallen stemt dit overeen met de uitstoot van uw wagen op jaarbasis. Dit stemt ook overeen met de jaarlijkse uitstoot van Afrikanen gedurende een periode van… 5 jaar!

Tegen 2050 zal ons CO2-budget, met 9 miljard aardbewoners, ongeveer 1 ton CO2 per persoon en per jaar bedragen. Het globale CO2-budget stemt overeen met het volume CO2 dat wij mogen uitstoten om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde waarschijnlijk beperkt zal blijven tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

Als ontwikkelde landen en bevoorrechte burgers stoten wij veel koolstofdioxide uit in de atmosfeer – de atmosfeer die wij delen met de Massai in Kenia, de Inuït op Antartica, met de mensen die leven in Bangladesh of op Kiribati, de Maldiven, de Seychellen of de Tuvalu-eilanden. Zij zullen allemaal meer lijden onder de klimaatwijziging dan wij. Een klimaatwijziging die wij veroorzaken… bestaat er zoiets als klimaatgerechtigheid?

Door een bijdrage te betalen voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, die overeenstemt met de impact van uw vluchten of reizen, komen wij een stap dichter bij een maatschappelijke rechtvaardigheid en klimaatgerechtigheid.

It is the service we are not obliged to give that people value most. James Cash Penney

Waarom rekening houden met de impact van de stralingsforcering voor de compensatie van de uitstoot van uw vlucht?

Wanneer wij de volledige impact van vliegtuigreizen willen berekenen moeten we niet alleen rekening houden met de uitstoot van CO2 maar ook met andere factoren, zoals de condensatiestrepen – de witte sporen die vliegtuigen nalaten in de lucht. Zij hebben een bijkomend broeikaseffect. Onafhankelijke wetenschappelijke studies (Bilan Carbone, ADEME) geven aan dat de stralingsforcering van vliegtuigen gelijk is aan 2x de impact van de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt door de verbranding van kerosene alleen.

Carbon Neutral Company verklaart : “Een onderzoek van de nu beschikbare informatie aangaande de impact van de luchtvaart op het wereldwijde klimaatsysteem toont duidelijk aan dat deze verder reikt dan alleen maar het effect van de CO2-uitstoot en dat alle bijkomende factoren het opwarmingseffect verhogen. Rekening houdend met de verschillende meetsystemen die ontwikkeld werden om de impact van de luchtvaart te meten wordt gesuggereerd dat de koolstofprijs van een vlucht vermenigvuldigd moet worden met ongeveer 2 om de globale impact van de luchtvaart te dekken.”


Voor nieuwsgierigen

Volgens een artikel van de krant Le Monde uit 2015 is de sector verantwoordelijk voor 2 à 3% van de wereldwijde emissies, evenveel dus als een land zoals Duitsland. Het is één van de weinige sectoren die nog niet onderworpen is aan een internationale reglementering op het vlak van klimaat.

Volgens een studie van de WMO (World Meteorological Organization) en het UNEP (United Nations Environmental Programme),is de wereldwijde toeristische sector is goed voor ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door transport, accommodaties en toeristische activiteiten.

Het transport is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de totale uitstoot veroorzaakt door de toeristische sector. Het grootste deel van die uitstoot is het gevolg van vliegtuigreizen (40%), gevolgd door autoreizen (ongeveer 32%) en ander transport (3%). Hoewel de toeristische en luchtvaartsector verantwoordelijk zijn voor een relatief lage impact op de globale CO2-uitstoot mag men de toekomstige impact daarvan niet onderschatten. 82% van de CO2-uitstoot door wereldwijd recreatief transport wordt uitgestoten door slechts 15% van de wereldbevolking. Als gevolg van de globalisering zal het gemiddelde inkomen in de toekomst alleen maar stijgen en zal bijgevolg ook het aantal vluchten toenemen.

Dat is nu al duidelijk met de opkomst van goedkope luchtvaartmaatschappijen in landen zoals China en Indië. Op lange termijn (tegen 2050) wordt dan ook verwacht dat de vraag naar vluchten zal stijgen met 150 tot 800% vergeleken met 2008.

Accommodaties zijn verantwoordelijk voor 21% van de totale CO2-uitstoot door de toeristische sector. De voetafdruk van een toerist hangt in grote mate af van de aard van de accommodatie en de klasse van het hotel waarin hij verblijft (bv. het waterverbruik van een toerist schommelt tussen 240 liter in een goedkoop hotel en 800 liter in een luxehotel) (Budeanu, 2006).

De activiteiten ter plaatse zijn goed voor de resterende 4% van de voetafdruk van een toerist. Het kan daarbij gaan om een excursie met de boot, het huren van een wagen, het onderhoud van golfterreinen enz.

Naargelang de bestemming, de aard van de accommodatie en de aard van de activiteiten kan de CO2-voetafdruk van een toerist schommelen tussen enkele kilo’s en 9 ton CO2 (langeafstandsvlucht en luxueuze bestemming).


Cijfers betreffende de toeristische sector