Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Waarom klimaatacties nemen

Volgens een studie van de UNWTO (de Wereldorganisatie voor Toerisme) uit 2019 waren transportgerelateerde broeikasgasemissies door toerisme in 2016 goed voor 5% van de totale antropogene emissies en zullen zij tegen 2030 stijgen tot 5,3%.

Door de CO2e-uitstoot van je reizen te compenseren, geef je ons de mogelijkheid om te werken met NGO's en mensen in armere landen aan projecten die CO2e-emissies voorkomen, aan de hand van duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Deze projecten zouden niet bestaan zonder je steun en zonder het CO2e-compensatiesysteem.Het compenseren van je CO2e-uitstoot is een vrijwillige manier om concrete actie te ondernemen met betrekking tot je impact op het klimaat.

Veel klimaatprojecten hebben je steun nodig. Projecten voorgesteld door Greentripper voldoen aan hoge eisen om ervoor te zorgen dat je bijdrage echt een verschil maakt.
Ongelijkheid per land

Een retourvlucht van Brussel naar New York stoot ongeveer 2,13 ton CO2e uit (rekening houdend met stralingsforcering). Dat is ook wat je uitstoot als je je auto een jaar lang gebruikt, en het is wat sommige Afrikanen uitstoten in een periode van... Vijf jaar!

Tegen 2050 zullen er 9 miljard mensen op de wereld zijn en zal ons CO2e-budget 1 ton per persoon per jaar bedragen (wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2e die we nog in de atmosfeer kunnen uitstoten en onze kansen om de opwarming van de aarde onder controle te krijgen, kunnen behouden).

In de ontwikkelde landen stoten we grote hoeveelheden CO2e uit in de atmosfeer. Het is EEN atmosfeer die we delen met de Maasai van Kenia, met de Inuit van het Noordpoolgebied, met de Bangladeshi, met de bevolking van Kiribati, de Malediven, de Seychellen of de Tuvalu-eilanden. Zij lijden allemaal meer dan wij onder de klimaatverstoring die WIJ veroorzaken... Is er klimaatrechtvaardigheid?

Hoe werkt CO2e compensatie?

CO2e-compensatie bestaat uit het vrijwillig compenseren van de CO2e-uitstoot van je reizen (bijv. auto, vliegtuig etc.) door financieel bij te dragen aan een klimaatproject in een ontwikkelingsland of Europa. Hierdoor kunnen we een vermindering in CO2e-uitstoot financieren die gelijk is aan de CO2e-uitstoot van jouw reis. Greentripper garandeert dat één ton CO2e compensatie overeenkomt met één ton CO2e die wordt vermeden of op een andere manier wordt geabsorbeerd via het door jouw gekozen klimaatproject. Om de volledige impact van een vliegreis te berekenen, houden we rekening met verschillende broeikasgassen (CO2 en CH4) maar ook met het effect van stralingsforcering door condensatiesporen. Dit zijn de witte lijnen die gevormd worden door de condensatie van waterdamp die door vliegtuigmotoren op grote hoogte wordt uitgestoten.

Greentripper steunt klimaatprojecten die aan hoge eisen voldoen om ervoor te zorgen dat je bijdrage echt een verschil maakt.

It is the service we are not obliged to give that people value most. James Cash Penney
Voor nieuwsgierigen

De bijdrage van vervoer, 5% van de wereldwijde antropogene emissies, zal naar verwachting stijgen tot 5,3% in 2030 (UNWTO-studie in 2019**) . Dit komt neer op 1597 miljoen vervoersgerelateerde ton CO2 die in 2016 aan toerisme werd toegeschreven. Deze zal verder stijgen tot 1998 miljoen ton in 2030 (+25%).
In dezelfde periode zullen de internationale en binnenlandse aankomsten naar verwachting toenemen van 20 miljard tot 37 miljard, waarbij het grootste deel van deze groei van het binnenlands toerisme komt (van 18,8 miljard tot 35,6 miljard aankomsten), gevolgd door de internationale toeristen (van 1,2 miljard tot 1,8 miljard).
In mei 2018 publiceerden de onderzoekers van de Universiteit van Sydney ook een studie die aantoont dat toerisme in zijn geheel verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, omvat in haar toepassingsgebied vervoer, accommodatie, catering en aankopen van reizigers.

** de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), het agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de bevordering van een verantwoord, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme.

Om de CO2-uitstoot op het niveau van 2020 aan te pakken door luchtvaartmaatschappijen te verplichten de emissies van internationale vluchten die het emissieniveau van 2020 overschrijden, te compenseren (CORSIA)..

Vóór de COVID-19-crisis voorspelde de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) dat de internationale luchtvaartemissies tegen 2050 zouden kunnen verdrievoudigen ten opzichte van 2015*.

In oktober 2016 bereikte de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) een overeenstemming over een resolutie voor een wereldwijde marktgebaseerde maatregel om de CO2-uitstoottop het niveau van 2020 aan te pakken door luchtvaartmaatschappijen te verplichten de emissies van internationale vluchten die het emissieniveau van 2020 overschrijden,te compenseren (CORSIA).

*https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en.