Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.
Onze klimaatprojecten
Dankzij CO2-compensatie kunnen wij lokale klimaatprojecten ontwikkelen in landen die dit zelf niet kunnen financieren.

Wij steunen uitsluitend projecten van de hoogste kwaliteit (gecertificeerd door Gold Standard, UN of andere gereputeerde certificatie-instellingen). Met onze projecten streven wij verschillende doelstellingen na: verlaging van de CO2-uitstoot, lokale ondersteuning van duurzame ontwikkeling, zorgen voor een betere gezondheid, een hoger inkomen en een hogere levensstandaard voor gezinnen in ontwikkelingslanden.

Drinkwater in Oeganda
Meer informatie over dit project
Vermijd ontbossing dankzij efficiënte kookfornuizen in Ghana
Meer informatie over dit projectBelgische projecten rond milieu in België (niet gecertificeerde klimaatprojecten)

Hierna vindt u enkele interessante Belgische projecten. Deze organisaties willen de kennis van het milieu verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. (Het gaat hier om niet gecertificeerde klimaatprojecten.)GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema’s. 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in. Jaarlijks sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 300.000 kinderen en jongeren. (niet gecertificeerde klimaatprojecten)

Meer info over onze projecten ‘Natuur en biodiversiteit’?We worden steeds meer geconfronteerd met de noodzaak om zorg te dragen voor onze planeet. Burgers blijven niet bij de pakken zitten en lanceren sterke initiatieven die gericht zijn op het behoud en de bescherming van onze planeet. Om de initiatiefnemers van deze lokale, innovatieve en duurzame ideeën aan te moedigen en hun projecten te helpen realiseren, zamelt de stichting Be Planet fondsen in bij al wie een steentje wil bijdragen aan deze transitie naar een duurzame samenleving.

Lees meer over Be Planet