Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Onze klimaatprojecten

Dankzij CO2-compensatie worden er klimaatprojecten opgezet in ontwikkelingslanden. Greentripper en CO2logic werken met klimaatprojecten die aan hoogste internationale standaarden voldoen zoals Gold Standard en Plan Vivo.
De projecten worden jaarlijks geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze een positief effect hebben op het klimaat. Binnen dit gecertificeerde systeem, worden carbon credits uitgegeven per ton CO2 die daadwerkelijk is gereduceerd.
Onze klimaatprojecten worden ook ontwikkeld in lijn met de 'Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit betekent dat de doelstelling van deze projecten meervoudig is: vermindering van de CO2-uitstoot, én verbetering van de gezondheid van de bevolking, de inkomens en de levensstandaard van de huishoudens in de ontwikkelingslanden.
Voorkom ontbossingen en zorg voor veilig water in Rwanda

Rwandezen moeten hun water halen uit vervuilde bronnen, omdat de vele bestaande waterputten in verval zijn geraakt als gevolg van slecht beheerde of te dure onderhoudsprogramma's. Om het water veilig te maken voor consumptie moeten ze het koken met hout, wat leidt tot ontbossingen. Bovendien veroorzaakt het verbranden van hout tot veel ademhalingsproblemen.
Dit project laat toe
  • Rechtstreeks toegang te geven tot schoon water door beschadigde waterputten te herstellen, nieuwe te boren en ze op lange termijn te onderhouden.
  • Minder hout te gebruiken en dus minder CO2-uitstoot tijdens het verbrandingsproces..
  • Het voorkomen dat mensen ziek worden door het drinken van vervuild water en de rook bij het koken van water.
Het project en de CO2-reductie ervan zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard-label.

Raadpleeg onze projectfiche voor meer informatie.
Efficiëntere kookfornuizen in Ghana

In Ghana gebruikt een groot deel van de bevolking biomassa (houtskool en hout) om te koken. Deze conventionele manier van koken inefficiënt, onveilig en de rook van het verbranden van het hout veroorzaakt ademhalingsproblemen. Bovendien moeten ze door de bevolkingsgroei steeds dieper het bos in, wat heeft geleid tot een afname van 60% van het primaire tropische bos in Ghana.

De verbeterde kookfornuizen zorgen voor een vermindering van CO2 van ongeveer 50% vergeleken met traditionele kooktoestellen. Door de ontwikkeling en distributie van deze efficiënte kooktoestellen te ondersteunen redden we miljoenen bomen, ondersteunen we gezinnen, stimuleren we economische activiteiten en verbeteren we de gezondheidsomstandigheden in Ghana.

Het project en de CO2 reductie zijn geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label (Gold Standard-label).

Raadpleeg onze project fiche voor meer informatie.
Herbossing in Zambia

Slechte landbouwpraktijken, armoede en een verlies van kostbare bossen en ecosystemen bedreigen Zambia. Om de eindjes aan elkaar te knopen zijn boeren vaak afhankelijk van illegale (stroperij)praktijken. Dit project ondersteunt boeren met landbouwmethodes die het bos beschermen en hun levenskwaliteit verbeteren. Eerdere stropers krijgen de kans om vaardigheden te leren die het bos en de wilde dieren beschermen, terwijl ze een stabiel inkomen hebben.

Dit Zambia AgroForestry Project bevordert duurzame landbouw en bosbehoud op landschapsniveau, door middel van duurzaam landbeheer en REDD+ methode (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het programma REDD+ beschermt de bossen, zorgt voor koolstofvastlegging en beschermt het hele ecosysteem.

Dit project pakt het probleem bij de wortel aan. In plaats van de stroper te criminaliseren, richt het zich op een oplossing op lange termijn; kwetsbare mensen leren duurzaam te boeren en de natuur te beschermen.

Raadpleeg onze project fiche voor meer informatie.
Naast het neutraliseren van je CO2-impact, biedt Greentripper je aan Goodplanet te steunen in België.

GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, verzorgt trainingen en ontwerpt educatief materiaal over alle thema's met betrekking tot duurzame ontwikkeling. 50 competente medewerkers en een tiental vrijwilligers zetten zich elke dag in met passie in de vier hoeken van België om iedereen aan te moedigen om duurzamer te leven. De educatieve medewerkers van het bedrijf zorgen jaarlijks voor de bewustwording van meer dan 300.000 leerlingen.

Meer info over onze projecten ‘Natuur en biodiversiteit’.

Naast het neutraliseren van je CO2-impact, biedt Greentripper je aan Be Planet te steunen in België.

Vandaag de dag, gezien de noodzaak om beter voor onze planeet te zorgen, neemt het aantal burgerinitiatieven in ons land toe. Om deze gevarieerde initiatieven te stimuleren en mogelijk te maken, werft de Be Planet Foundation fondsen van diegenen die direct en positief willen bijdragen aan de transformatie van onze samenleving. Zo ondersteunen we deze lokale, innovatieve en duurzame projecten die een positieve en concrete impact hebben op het milieu.

Meer info over Be Planet