Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Onze klimaatprojecten

Dankzij CO2-compensatie worden er klimaatprojecten opgezet in ontwikkelingslanden. Greentripper en CO2logic werken met klimaatprojecten die aan hoogste internationale standaarden voldoen zoals Gold Standard en Plan Vivo.
De projecten worden jaarlijks geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze een positief effect hebben op het klimaat. Binnen dit gecertificeerde systeem, worden carbon credits uitgegeven per ton CO2 die daadwerkelijk is gereduceerd.
Onze klimaatprojecten worden ook ontwikkeld in lijn met de 'Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit betekent dat de doelstelling van deze projecten meervoudig is: vermindering van de CO2-uitstoot, én verbetering van de gezondheid van de bevolking, de inkomens en de levensstandaard van de huishoudens in de ontwikkelingslanden.
Vermijden van ontbossing en zorgen voor schoon water in Oeganda

Het project biedt toegang tot veilig drinkwater aan honderden huishoudens in het district van Kaliro (Oeganda).
Vandaag de dag verbranden huishoudens hout om hun water te zuiveren. Veel van de bestaande waterputten zijn eigendom van gemeenschapsgroepen en zijn in verval geraakt als gevolg van slecht beheerde of te dure onderhoudsprogramma's.
Het project laat toe om:
  • met deze gemeenschapsgroepen samen te werken om verlaten putten te identificeren en ze te rehabiliteren tot schoon, veilig water.
  • het gebruik van hout te verminderen en zo de CO2-uitstoot tijdens het proces van verbranding, alsook de ontbossing, te voorkomen.
Het project en zijn CO2-reducties worden geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label: (http://www.goldstandard.org).

Raadpleeg onze project fiche voor meer informatie.
Efficiëntere kookfornuizen in Ghana

In Ghana gebruikt een groot deel van de bevolking biomassa (houtskool en hout) om te koken. De verbeterde kookfornuizen maken een vermindering in CO2-reducties worden geregistreerd en onafhankelijk geverifieerd onder het internationaal erkende Gold Standard label: (http://www.goldstandard.org).

Raadpleeg onze project fiche voor meer informatie.
Herbossing in Zambia

Slechte landbouwpraktijken, armoede en een verlies van kostbare bossen en ecosystemen bedreigen Zambia. Om de eindjes aan elkaar te knopen zijn boeren vaak afhankelijk van illegale (stroperij)praktijken. Dit project ondersteunt boeren met landbouwmethodes die het bos beschermen en hun levenskwaliteit verbeteren. Eerdere stropers krijgen de kans om vaardigheden te leren die het bos en de wilde dieren beschermen, terwijl ze een stabiel inkomen hebben.

Dit Zambia AgroForestry Project bevordert duurzame landbouw en bosbehoud op landschapsniveau, door middel van duurzaam landbeheer en REDD+ methode (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het programma REDD+ beschermt de bossen, zorgt voor koolstofvastlegging en beschermt het hele ecosysteem.

Dit project pakt het probleem bij de wortel aan. In plaats van de stroper te criminaliseren, richt het zich op een oplossing op lange termijn; kwetsbare mensen leren duurzaam te boeren en de natuur te beschermen.

Raadpleeg onze project fiche voor meer informatie.
Naast het neutraliseren van uw CO2-impact, biedt Greentripper u aan Goodplanet te steunen in België.

GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, verzorgt trainingen en ontwerpt educatief materiaal over alle thema's met betrekking tot duurzame ontwikkeling. 50 competente medewerkers en een tiental vrijwilligers zetten zich elke dag in met passie in de vier hoeken van België om iedereen aan te moedigen om duurzamer te leven. De educatieve medewerkers van het bedrijf zorgen jaarlijks voor de bewustwording van meer dan 300.000 leerlingen.

Meer info over onze projecten ‘Natuur en biodiversiteit’.

Naast het neutraliseren van uw CO2-impact, biedt Greentripper u aan Be Planet te steunen in België.

Vandaag de dag, gezien de noodzaak om beter voor onze planeet te zorgen, neemt het aantal burgerinitiatieven in ons land toe. Om deze gevarieerde initiatieven te stimuleren en mogelijk te maken, werft de Be Planet Foundation fondsen van diegenen die direct en positief willen bijdragen aan de transformatie van onze samenleving. Zo ondersteunen we deze lokale, innovatieve en duurzame projecten die een positieve en concrete impact hebben op het milieu.

Meer info over Be Planet