Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Klimaatprojecten

Wat betekent een ton CO2 voor de klimaatprojecten die Greentripper steunt?
Met de berekeningsmodule van Greentripper bereken je jouw CO2-uitstoot en kunt je deze compenseren dankzij duurzame klimaatprojecten die de CO2-uitstoot op wereldniveau verlagen.

Als je 1 ton CO2 compenseert, investeer je in:
 • Het project « Efficiënte kookfornuizen in Ghana »: twee efficiënte kookfornuizen in Ghana om een familie van 4 of 5 personen toe te laten gedurende 4 maanden te koken. 1 ton gecompenseerde CO2 betekent ook dat er 3 ton hout gered werd.
 • Het project « Veilig drinkwater in Oeganda »: gedurende twee weken heeft een gezin toegang tot schoon water dat niet gekookt hoeft te worden op een vuur van houtblokken. Dat gaat de ontbossing tegen: 9 bomen worden zo gered. Gezinnen krijgen rechtstreeks toegang tot drinkwater en hoeven het water dus niet meer te koken op een houtkachel om het drinkbaar te maken. Een ton gecompenseerde CO2 betekent dus ook 1.542 liter drinkwater.
 • Het project « Herbebossing in Zambia »: 75 bomen gered (of 1,4 hectare beschermd bos), een gebied van 11 are beheerd volgens duurzame landbouwpraktijken voor een jaar, een boer getraind in duurzame landbouwtechnieken voor 3 maanden.
Welke projecten steunt Greentripper?
Wij steunen de volgende projecten:
 • Project « Veilig drinkwater in Oeganda ».
  Het project biedt honderden huishoudens in het Kaliro-district (Oeganda) toegang tot drinkwater. Vandaag verbranden die gezinnen hout om hun water aan de kook te brengen en zo te zuiveren.
  Veel bestaande boorgaten zijn eigendom van gemeenschapsgroepen of gemeenschapsorganisaties en zijn in verval geraakt omdat onderhoudsprogramma's slecht zijn beheerd of te duur zijn gebleken. .
  Het project laat toe om:
  • samen te werken met gemeenschapsgroepen in het Kaliro-district om afgebroken boorgaten te identificeren en te renoveren zodat ze schoon, veilig water opleveren en storingen snel worden verholpen.
  • minder hout te gebruiken en bijgevolg dat er minder CO2 vrijkomt tijdens de verbranding. Bovendien wordt op die manier de ontbossing tegengegaan.

  Het project en zijn CO2-besparing werd geregistreerd en gecertificeerd door het onafhankelijke en internationaal erkende Gold Standard Label (http://www.goldstandard.org).

  Bekijk onze project fiche voor meer informatie.

 • Project « Efficiëntere kookfornuizen in Ghana »
  In Ghana gebruikt een groot deel van de bevolking biomassa (kolen en hout) om te koken. De verbeterde keramische kookfornuizen verlagen de CO2-uitstoot met ongeveer 50% vergeleken met de traditionele fornuizen. Dit project laat toe het grote probleem van de binnenluchtvervuiling, die veroorzaakt wordt door de houtverbranding, tegen te gaan. De langdurige blootstelling van vrouwen en kinderen aan rook tijdens de bereiding van de maaltijden veroorzaakt talrijke gezondheidsproblemen.

  Het project en zijn CO2-besparing werd geregistreerd en gecertificeerd door het onafhankelijke en internationaal erkende Gold Standard Label (http://www.goldstandard.org).

  Bekijk onze project fiche voor meer informatie.
 • Project « Herbebossing in Zambia »
  Slechte landbouwpraktijken, armoede en een verlies van kostbare bossen en ecosystemen bedreigen Zambia. Om de eindjes aan elkaar te knopen zijn boeren vaak afhankelijk van illegale (stroperij)praktijken. Dit project ondersteunt boeren met landbouwmethodes die het bos beschermen en hun levenskwaliteit verbeteren. Voormalige stropers krijgen de kans om vaardigheden te leren die het bos en de wilde dieren beschermen, terwijl ze een stabiel inkomen hebben.

  Dit Zambia AgroForestry Project bevordert duurzame landbouw en bosbehoud op landschapsniveau, door middel van duurzaam landbeheer en REDD+ methode (Reduce Emissions from Deforestation and forest Degradation). Het programma REDD+ waarborgt de bossen, zorgt voor koolstofvastlegging en beschermt het hele ecosysteem.

  Dit project pakt het probleem bij de wortel aan. In plaats van de stroper te criminaliseren, richt het zich op een oplossing op lange termijn; kwetsbare mensen leren duurzaam te boeren en de natuur te beschermen.

  Bekijk onze project fiche voor meer informatie.
De waarborgen van de klimaatprojecten die je steunt met Greentripper.
De klimaatprojecten die Greentripper voorstelt worden gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke externe instelling om er zeker van te zijn dat zij aan de strengste eisen beantwoorden. De controle van de projecten wordt uitgevoerd door Forum Ethibel, een onafhankelijke organisatie die internationaal erkend en aangeduid is en beheerd wordt door het Gold Standard Label.

Wanneer je jouw uitstoot compenseert via de berekeningsmodule van Greentripper ontvang je een certificaat dat de CO2-neutraliteit van jouw reis certificeert. Het CO2-Neutral Travel Label wordt vermeld op dit certificaat. Het moederbedrijf van Greentripper - CO2logic - en het onafhankelijke bedrijf Vinçotte werken samen aan de certificering van het CO2-Neutral label gebaseerd op de "PAS 2060" – de eerste internationaal erkende norm op het vlak CO2-neutraliteit.

Deze instellingen controleren of de ontwikkeling van het project wel degelijk overeenstemt met de geldende criteria en of het project deze ook op lange termijn zal naleven. Er wordt gewaarborgd dat deze projecten de CO2-uitstoot verminderen en reëel bijdragen tot de verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolkingsgroepen.
In 2018 stemde de compensatie die via Greentripper.org uitgevoerd werd overeen met 665 families van 4 à 5 personen die gedurende een jaar efficiënte kookfornuizen gebruiken (in Kenia en Oeganda).
In totaal, in 2018, werd 2.000 ton CO2e gecompenseerd via www.greentripper.org!
1 ton uitgespaarde CO2 stemt overeen met het gebruik van twee efficiënte kookfornuizen die een gezin van 4 of 5 personen toelaten om gedurende 4 maanden te koken.
In 2019 wilden meer van jullie je impact op het milieu verminderen: 8.000 ton CO2e werd gecompenseerd via www.greentripper.org.
Waarom steunt Greentripper klimaatprojecten in ontwikkelingslanden?
De aarde heeft maar één atmosfeer. Of men nu een ton CO2 uitstoot in de Verenigde Staten, in Europa, in Afrika of in Azië maakt geen verschil voor ons klimaat. Maar met hetzelfde geldbedrag kan men de CO2-uitstoot veel meer verlagen in ontwikkelingslanden dan in de Verenigde Staten of Europa.

Veel mensen reizen de wereld rond, het is bijgevolg logisch dat wij projecten steunen in het buitenland, daar waar de mensen er het meeste nood aan hebben. Onze beschaafde landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatwijzigingen terwijl de ontwikkelingslanden er het meeste onder zullen lijden. De bevolking van die landen groeit op dit moment zeer snel (vooral in Azië en Afrika). Daarom helpen wij de ontwikkelingslanden om over te stappen op een ontwikkeling met lage CO2-uitstoot. "Binnen de globale economie, hebben wij een globale verantwoordelijkheid" (CO2logic).

Klik hier om onze projecten te bekijken.
Wij willen lokaler handelen. Stel je ook lokale CO2-compensatieprojecten voor in België?
Er bestaan geen gecertificeerde CO2-compensatieprojecten in België. Met eenzelfde som geld kan men veel meer CO2-uitstoot compenseren in ontwikkelingslanden dan mogelijk zou zijn in de Verenigde Staten of Europa.
Veel mensen reizen de wereld rond, het is bijgevolg logisch dat wij projecten steunen in het buitenland, daar waar de mensen er het meeste nood aan hebben. De ontwikkelde landen zijn grotendeels verantwoordelijk voor de klimaatwijzigingen terwijl de ontwikkelingslanden er het meeste onder zullen lijden. De bevolking van die landen groeit op dit moment zeer snel (vooral in Azië en Afrika). Daarom helpen wij de ontwikkelingslanden om over te stappen op een ontwikkeling met lage CO2-uitstoot. "Binnen de globale economie, hebben wij een globale verantwoordelijkheid" (CO2logic).