Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Berekeningsmethodiek

Hoe wordt de CO2-impact van mijn reis berekend?
Greentripper baseert zich op de aanpak van Bilan Carbone© van ADEME het Franse Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Deze semi-openbare instelling wordt wereldwijd erkend voor haar instrument/methode om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen, beter bekend onder de naam Bilan Carbone©. ADEME is een van de pioniers op het vlak van de berekening van broeikasgassen en de omzetting daarvan in CO2-equivalenten op basis van hun aardopwarmingspotentieel (Global Warming Potential of GWP in het Engels) – met andere woorden hun aandeel in het broeikaseffect.

Wat vliegtuigreizen betreft, hangt de uitstoot af van verschillende factoren:
  • De afstand die afgelegd wordt en de grootte van het vliegtuig
  • Het aantal overstappen
  • De klasse waarin men reist
  • Het feit of men al dan niet rekening houdt met de stralingsforcering (of het hoogte-effect)
Hoeveel kost het?
Hoe verder je reist, hoe meer CO2 je uitstoot. De prijs hangt af van jouw bestemming en het gebruikte transport.

Simuleer de CO2-afdruk van jouw reis met onze berekeningsmodule en stel met jouw eigen ogen vast hoe toegankelijk klimaatbescherming is. Vergelijk het budget van jouw reis met het bedrag van jouw CO2-compensatie… meestal is dit minder dan 5% van het totale bedrag.

Enkele voorbeelden voor vliegtuigreizen:
  • Brussel - Barcelona (Heen/Terug – Economy): €7 btw inbegrepen/per persoon voor 560 kg CO2-equivalent
  • Brussel - Lima (Heen/Terug – Economy): €56 btw inbegrepen/per persoon voor 4,6 ton CO2-equivalent
  • Brussel - Kigali (Heen/Terug – Economy): €34 btw inbegrepen/per persoon voor 2,8 ton CO2- equivalent
Waarom stemt de uitstoot die vermeld wordt op het vliegtuigticket niet overeen met de uitstoot die berekend wordt op Greentripper.org?
Als men rekening wil houden met de volledige impact van een vliegtuigreis dan moet men niet alleen rekening houden met de uitstoot in CO2-eq. maar ook met andere factoren zoals de stralingsforcering.
Hoeveel CO2 stoot een vliegtuig uit?
Volgens het Institut Bilan Carbone stoot een vliegtuig ongeveer 0,18 à 0,23 kg CO2 uit per passagier die in Economy reist per kilometer. Als men rekening houdt met de stralingsforcering wordt de uitstoot van broeikasgassen vermenigvuldigd met ongeveer twee.
EU ETS System: wat is het verschil met de prijs van een ton CO2 op de markt?
De prijs van CO2 op de markt is de prijs voor de Europese CO2-quota’s.
De Europese quota’s leggen een grensquota op aan elke grote industrie binnen de Europese Unie die veel CO2 uitstoot. Dat geldt dus slechts voor bepaalde bedrijven, die verplicht zijn om bijkomende CO2-quota’s aan te kopen voor het geval dat zij de grens die door de EU opgelegd werd overschrijden.

Greentripper stelt je de vrijwillige compensatie voor. Deze richt zich tot het grote publiek: particulieren, instellingen, bedrijven, e.d. die niet verplicht zijn om dit te doen maar die vrijwillig besluiten om hun impact te verlagen. De prijs per vermeden ton CO2 hangt af van het gesteunde project (ontwikkelingskosten, plaats, technologie, kosten van de certificatie…). De projecten die wij voorstellen op www.greentripper.org kunnen een ton CO2 vermijden voor een bedrag tussen 12€ en 20€ (alle taksen inbegrepen), en zij zijn gecertificeerd door de meest veeleisende labels; zoals de Gold Standard of Plan Vivo.
Waarom is er een prijsverschil tussen de prijzen van Greentripper en de prijzen van de andere rekenmodules?
De verschillen worden verklaard door de berekeningsmethode die toegepast wordt.

Greentripper baseert zich op de officiële methodologie van Bilan Carbone © van ADEME. De emissiefactor die zo berekend wordt heeft een onzekerheidspercentage van 20% tot 50%.

Wat vliegtuigreizen betreft, stellen wij je op www.greentripper.org voor om jouw totale impact te compenseren: zowel de uitstoot in CO2-equivalent van de kerosineverbranding als de impact van de stralingsforcering.